Macaulay

教授課程
飛修王牌教官

教授課程

飛修王牌教官

專業領域

飛機維修

學歷

美國德克薩斯州國防語言學院

工作經歷

25年航空電子系統和發動機專業
美國德克薩斯州國防語言學院
CAA B1.1機體發動機 , CAA B2航電執照
前長榮航太飛機系統講師

教學理念

考取率第一!經驗資歷最豐富
學員95滿意度認證